T3

Odličan kozlić sa ražnja, pohvala pečenjaru Daniju.